blog de consilier local in Municipiul Iasi

“Habemus buget”, cel mai mare din istoria Iasului

909.222.880 lei. Sau 9092 miliarde de lei vechi. Acestea sunt veniturile estimate ale municipiului Iasi pe anul 2013, un buget cu 21% mai mare decat cel al anului precedent si cel mai mare buget din istoria Iasului, aproximativ 200 milioane de euro.

Un buget care a fost aprobat ieri.28.03.2013, in sedinta de Consiliu Local, dupa critici firave si lipsite de substanta ale consilierului PDL Gabriel Grigore, lasat in offside sa se umple de ridicol inclusiv de catre consilierii locali ai PPDD, acestia avand prin consilierul Adrian Boca un punct de vedere pertinent, la obiect, votand cum de altfel era si normal acest buget in premiera pentru Iasi.

Cateva consideratii pe marginea bugetului:

- bugetul pentru investitii ( dezvoltare ) este impresionant, peste 100 milioane de euro, aici rolul decisiv fiind jucat de fondurile europene si derularea tuturor proiectelor realizate de municipalitate. In acest an se vor finaliza primele mari proiecte mari de infrastructura – Ciricul, Axa culturala si pasajul Mihai Eminescu, vor fi continuate toate celelalte santiere aflate in lucru  si vor fi demarate noi proiecte, pe masura ce sunt semnate contractele de finantare, organizate licitatiile de executie samd ;

- dincolo de banii europeni, municipalitatea ieseana va finanta din surse proprii o serie de alte obiective de investitii ( ex. modernizarea esplanadei Mimoza ). Am de gand insa ca  in perioada urmatoare sa va detaliez pe fiecare cartier in parte principalele investitii realizate de administratia publica locala;

- exista un excedent financiar la buget provenit din faptul ca banii europeni prevazuti initial a fi rambursati catre municipalitate in 2012 sunt platiti in acest an, acest excedent repartizat ca sursa de venit separata in buget urmand a fi cheltuit doar pentru dezvoltare, adica investitii publice.

- de asemenea exista si un deficit asumat in buget, de 25 milioane de lei, motivat de faptul ca o parte din cheltuielile pe proiecte europene ale municipalitatii vor trebui achitate in acest an, sumele urmand a fi rambursate de la Uniunea Europeana abia anul viitor,plata facandu-se cam la 2-3 lunid e zile de la depunerea documentelor pentru rambursare ( fenomen similar cu cel care a cauzat excedentul din acest an ).

- trebuie mentionat ca sedinta Comisiei Economice in care s-a discutat bugetul si care a avut loc miercuri, 27 martie 2013, a durat nu mai putin de 2 ore si jumatate, toti consilierii care au avut de ridicat probleme primind lamuriri dinpartea executivului Primariei. Evident, Gabriel Grigore de la PDL a lipsit de la sedintele de comisie, in plen insa acesta fiind foarte vehement, probabil avand dorinta si speranta de a-si crea o bruma de capital de imagine. Dupa parerea mea, nu a reusit decat sa demonstreze, inca o data, ca a fost unul dintre cei mai slabi viceprimari din istoria orasului.

In alta ordine de idei, in sedinta de ieri au fost aprobate si bugetele de venituri si cheltuieli ale Termoservice si Tehnopolis, cateva continuari si asigurari de cofinantare din partea municipalitatii pentru proiectele unor scoli sau ale Directiei de Asistenta Comunitare, prelungiri de utilizare ale unor spatii acordate unor fundatii si ONG-uri, dar si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare termica a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”. Cu alte cuvinte, proiecte de hotarare uzuale care raspund necesitatilor din comunitate.

Mai jos este prezentata ordinea de zi, cu precizarea ca la proiectele 4, 5 si 6 consilierii PDL (in numar de 3) ,  s-au abtinut, iar proiectul cu nr 2 a fost scos de pe ordinea de zi, neexistand o propunere din partea PDL pentru inlocuirea domnului Grigoras Gheorghe, care a demisionat din Consiliul Local. Restul proiectelor de HCL au fost votate in unanimitate:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local şi vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi ;
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2012;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2013;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi a estimarilor pentru anii 2014-2015 al S.C.Termoservice S.A.;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Tehnopolis SRL;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor si programelor de dezvoltare locală;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipalităţii ieşene la proiectul european Re-Block-Model eficient si multiplicabil de sisteme inovative, finanţat prin Programul de Cooperare Urbact II;
9. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului “Formare si evaluare profesionala pentru o cariera de succes”, beneficiar Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor;
10. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, comform art. 286 alin.(1)-(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa nr. 1;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/31.03.2008, prin care s-a aprobat înfiinţarea „Centrului de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire Sf. Proroc Zaharia”şi a indicatorilor tehnico economici ai acestui obiectiv de investiţii, potrivit prevederilor Legii 500/2002 ;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării finanţării proiectelor Centrul de Servicii pentru Mame şi Copii şi Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate ;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ ;
14. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexa 1.1. a HCL 72/2011 completată şi modificată prin HCL 326/2012; (inventarul domeniului public)
15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL 38/31 ianuarie 2012;( H.C.L. privind acordarea dreptului de folosinta gratuita a terenului de sub cladirile in care isi desfasoara activitatea Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M.Georgescu”, cladirea veche, cladirea noua si cladirea in care a functionat centrala termica, situate in Iasi, B-dul Carol I nr. 50 );
16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi 2 ale HCL 318/15 septembrie 2011;
17. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 a HCL 223/28 septembrie 2012 (privind trecerea unei suprafete de teren, proprietatea Municipiului Iasi, din administrarea Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iasi in administrarea Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi, B-dul. Carol I nr. 50 Iasi);

18. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al H.C.L. 46/2013; (privind completarea şi modificarea unor Anexe a HCL 72/2011 pentru însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului, modificat şi completat prin HCL 326/2012)
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Fundaţia Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi;
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi Instituţia Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Iaşi ;
21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 449/29.12.2011, în sensul modificării suprafeţei terenului situat în Iaşi, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 7, precum si concesionarea directă a acestuia către S.C. Beta Proiect S.R.L., în vederea extinderii spaţiului existent ;
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 10471/22.05.2008 încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România-Comunitatea Evreilor Iaşi;
23. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile ;
24. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 72/2011 cu terenul în suprafaţă de 156 mp situat în Iaşi–Str. Ciric nr. 8, parcela CAT 1044/2 sector cadastral 16 ;
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii in folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren situată în piaţa agroalimentară Alexandru cel Bun către Fundaţia Umanitară “Omenia”;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţă totală de 10 mp, pentru amplasarea a 10 aparate de cafea, la Spitalul Clinic Dr. I . C. Parhon Iaşi, B-dul Carol I nr. 50 Iaşi;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp , situat la etajul unu în cladirea nouă a Spitalului Clinic Dr. I .C.Parhon Iaşi, B-dul Carol I nr. 50 Iasi, pentru desfasurarea activităţii medicale în specialitatea diabet zaharat şi boli de nutriţie;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Reabilitare termică a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi”, Str. Pantelimon Halipa nr. 14, Iaşi;
29. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 61/2009, modificată prin H.C.L. 211/2012 (modificarea si completarea comisiei de analizare a oportunitaţii şi negocierii preţului în vederea preluării sistemului de iluminat public din Municipiul Iasi) ;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iaşi, Zona VITICULTORI, T 61, număr cadastral 7603 si 12774 întocmit în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou pe teren proprietate privată persoane fizice ;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferente obiectivelor: „Biserica Sfantul Sava” din strada Costache Negri nr.44, respectiv Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 28;
32. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. nr. 203/2012( privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat a spaţiilor situate în puncte termice şi care fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare );
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Iaşi ca partener în proiectul Promoting Sports for All (Pro-us-All) ;
34. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a suprafeţelor de teren identificate prin S1(316 mp.), S2.1 (203 mp.) S4 (36 mp.), S6 (10 mp) în suprafaţă totală de 565 mp situat în Iaşi , Str. Tabacului f.n. şi aprobarea schimbului de imobile între Municipiul Iaşi şi S.C.Construcţii Unu S.A;
Diverse : Raportul Primarului Municipiului Iaşi pe anul 2012;

PROIECTE DE HOTĂRÂRI – COMPLETARE:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului (spaţiu comercial şi teren aferent) situat în Iaşi, Str. Anastasie Panu nr. 17-19;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 in sedinta din 22.03.2013;

3. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare necesare implementarii proiectului “Solutie informatica eSanatate pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi” urmand ca suma sa fie recuperata din rambursarea fondurilor primite de la autoritatea de management;

Comments

comments

6 Comments

 1. Mai, uite acum serios eu trebuie sa platesc 4000 de lei la service (telescoape, bucse, capete de bara)

  Ce sa zic despre buget? Aveti mai mult de risipit…

 2. Esti deosebit de alti consilieri locali

 3. Buna ziua.
  Avand in vedere ca va observ foarte bine informat am rugamintea la Dvs. sa-mi faceti cunoscuta locatie unde as putea vedea toate proiectele derulate de catre Primarie. M-ar interesa un tabel de tipul: nume obiectiv, valoare licitata, castigatorii licitatiei, data incepere lucrare, data finalizare, contracte aditionale (si pentru ce motive), sursele de finantare.
  Va multumesc anticipat.

 4. @cristi – sincer, sunt si eu sofer si inteleg nemultumirea ta, mai ales ca in urma tuturor studiilor de ani de zile starea drumurilor reprezinta principalul motiv de nemultumire al cetatenilor. Din fericire insa, prin accesarea de fonduri europene, o mare parte din acestea au fost sau urmeaza a fi modernizate complet. In acest buget mai bine de jumatate o reprezinta investitii in modernizarea infrastructurii orasului, in mod special strazi, trotuare si pasaje de acces. O nota distincta, din acest an se va intra inclusiv pe strazile secundare din cartiere pentru modernizare.

  @valmon – toate proiectele derulate de primarie cu fonduri europene sunt prezentate pe http://www.primaria-iasi.ro, la rubrica proiecte sau in buletinul de presa http://www.curierul-iasi.ro. Fiecare mare proiect de infrastructura are propria sa pagina web ( ex. http://www.axaestvestiasi.ro/) in care sunt prezentate firmele care au castigat licitatia, valoarea contractelor e lucrari, sursele de finantare precum si termenele de executare. Legat de actele aditionale, acestea se incadreaza in normele legislative si nu pot depasi un anumit procent (20%) din valoarea contractului. TOATE proiectele europene si contractele pe bani europeni sunt supuse unor verificari riguroase ale organismelor de monitorizare si control ale statului roman si Uniunii Europene.

 5. Multumesc pentru informatii.
  1) astept cu mare interes data de 16.07.2013 (finalul pentru implementarea axei est-vest)…nu intreb inca cine o sa fie penalizat daca nu se finalizeaza lucrarile la acel termen :)
  2) sunt foarte curios cum o sa arate pasajul Octav Bancila pe partea cu str. Pacurari; din prezentarea grafica gasita pe site-ul primariei nu am reusit sa-mi dau seama cum se va putea urca / cobori, de pe Arcu si de pe str. Pacurari
  3) dupa pavarea zonei Stefan cel Mare pana la Piata Unirii o sa se mai poata circula pe bucata respectiva sau nu ? informatiile aparute in presa sunt contradictorii..

  Multumesc anticipat

 6. 1. Cred ca termenul de 16.07.2013 nu este actualizat si pe site, eu stiu ca ultimul termen de finalizare a pasajului era luna noiembrie 2013.

  2. Prezentarea grafica este una aproximativa, nu realizata identic cu proiectul tehnic. Ea isi doreste doar sa ofere o idee sugestiva asupra viitorului pasaj.

  3. Din cate stiu eu, se va asigura accesul locatarilor din blocul Cina. O sa ma interesez mai bine si o sa revin cu precizari.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>