blog de consilier local in Municipiul Iasi

Monumentul istoric “Crucea lui Ferentz” va fi restaurat de catre municipalitatea ieseana

Consiliul Local Iasi a aprobat in sedinta din 31 mai 2014 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare si Restaurare “Crucea lui Ferentz”, un monument istoric din municipiul Iasi aflat intr-o stare avansata de degradare, investitie care se constituie ca parte a unui proces mai amplu de refacere si restaurare a tuturor monumentelor istorice din oras.

Pe ordinea de zi a sedintei s-au aflat 37 de puncte, printre altele consilierii locali luand decizia de a NU creste taxele si impozitele locale pentru anul 2015 si aproband diverse proiecte de hotarare care au vizat organizarea Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2014, rectificarea bugetului Municipiului Iasi pe acest an, scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anumiti contribuabili care si-au reabilitat termic blocurile, decizii administrative si de finantare ale unor unitati scolare sau PUZ-uri si PUD-uri pentru diversi beneficiari.

De asemenea, o artera din municipiu a primit numele inginerului/istoric Ion Mitican, iar prin votul CL si la propunerea corpului academic medical, dl. prof. dr. Franz Grehns a devenit cetatean de onoare al Iasului.

Crucea lui Ferentz este o cruce de piatră aflată în municipiul Iași, în cartierul Nicolina, pe o colină situată aproape de malul sudic al râului cu același nume.

Crucea marchează locul unde au fost îngropate în ianuarie 1717 rămășițele unei armate austriece, comandată de un anume căpitan François (Ferentz) Ernau, trimisă să îl captureze pe domnitorul moldovean Mihai Racoviță (1703-1705, 1707-1709 și 1716-1726).

Crucea lui Ferentz a fost inclusă în Lista monumentelor istorice din județul Iași elaborată în anul 2004 de către Institutul Național al Monumentelor Istorice.

crucea lui ferent

Iata ordinea de zi cu precizarea ca proiectul de HCL nr. 15 a fost amanat pentru clarificari la comisia de urbanism, majoritatea proiectelor fiind aprobate in unanimitate.

P.S. Am avut din nou onoarea de a fi presedinte de sedinta (pentru o singura sedinta!), la propunerea colegilor carora le multumesc pentru incredere si pentru faptul ca lucrarile sedintei s-au desfasurat in mod civilizat si operativ.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015;
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, conform prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, pentru contribuabilii prevăzuţi în ANEXA 1;
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “ O Mai Buna Adaptare Prin Consiliere Si Orientare“”, de către Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, lider în cadrul acestui proiect şi Colegiul Naţional de Artă Ocatv Băncilă, partener 1 în cadrul proiectului;
Proiect de hotărâre privind aprobarea şi derularea proiectului “Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii practice de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimentare”, de către Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu” Iasi, respectiv, Colegiul National de Artă „Octav Bancilă” Iasi, parteneri în cadrul proiectului;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare si Restaurare Crucea lui Ferenţ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la conditiile în care se realizează accesul in reteaua proprietate a Municipiului Iasi, dreptul de acces pe proprietatea publica a Municipiului Iasi, precum si dispozitiile privind autorizarea construirii retelor de comunicatii electronice in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora;
Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexei 5.2 la H.C.L. nr. 307/23.08.2010 şi anexei 1 la H.C.L. nr. 34/23.01.2012, anexe la contractul de delegare a gestiuni, prin concesiune către S.C. Servicii Publice Iaşi S.A.;

  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 102675/06.11.2012 încheiat între Municipiul Iaşi şi Episcopia Romano-Catolică Iaşi;

  Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;
Proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafetei de teren atribuita in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei, catre Curtea de Apel Iasi prin HCL 264/2006;
Proiect de hotărâre trecerea din exploatarea SC Ecopiata SA în administrarea directă a D.A.P.P.P. a mijlocului fix ”centru hipic-clădire administrativă” precum si aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a imobilului ”centru hipic-clădire administrativă”, in vederea casarii si dezafectarii acestuia ;
Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Colegiului National Emil Racovita, in administrarea Scolii Gimnaziale Mihai Codreanu, a imobilului cu destinatie de unitate de invatamant, situat in str. Sf. Theodor nr. 1, proprietatea publica a Municipiului Iasi;
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 58/2014, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62,50 mp situat în Iaşi, adiacent imobilului din str. Mitropolit Varlaam nr. 54 ;
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 1243 mp, situat în Iaşi, şos. Naţională nr. 55, precum şi concesionarea directă a acestuia către S.C. MERCUR MARY S.R.L. în vederea extinderii imobilului existent şi amenajării unei parcări ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Socola nr. 57, bl. A în suprafată de 30 mp;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Pantelimon Halipa nr. 4A, bl. F3B în suprafată de 19,50 mp;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iaşi, str. Străpungere Silvestru nr. 12, adiacent bl. CL18, în suprafată de 154 mp;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenurilor din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi (Terenuri situate în Iaşi, Ciuşmeaua Păcurari, Tarlaua 31, parcela CC 1245/2 în suprafaţă de 500 mp, parcela CAT 1246/1 în suprafaţă de 321 mp, parcela CAT 1246/2 în suprafaţă de 143 mp);
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenurilor din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi.(Terenuri situate în Iaşi, std. Cărămidari nr. 2, Tarlaua 36, parcela A 1226/9 în suprafaţă de 68 mp. , parcela A 1226/10 în suprafaţă de 190 mp);
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de catre Municipiul Iaşi (Teren situat în Iaşi, Zona Carrefour Era, Tarlaua 38 parcela CDT 1767 în suprafaţă de 1636 mp.);
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Iaşi, a terenului din Anexa 1 ca urmare a programului de inventariere a imobilelor deţinute de către Municipiul Iaşi (str Caprelor f.n., Tarlaua 26, parcela PDT 843/6 în suprafaţă de 395 mp);
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR. 2B SI STRADELA ZORILOR NR. 1, întocmit in vederea modificarii P.U.Z.-lui aprobat prin H.C.L. nr. 218 din 26 mai 2008-construire locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53, întocmit in vederea extinderii unui ansamblu de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA ANTIBIOTICE (DN 28) T 190, NUMAR CADASTRAL 145341 Intocmit in vederea construirii unui Complex Integrat Dealer BMW pe teren proprietate persoana juridica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA DE NORD nr. 3, întocmit in vederea extinderii locuintei C1, construire anexa si beci pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI T63 NUMERE CADASTRALE 6024/1/2/1/3, 6024/1/2/2,6024/2 întocmit in vederea construirii unei zone de dezvoltare ansamblu rezidential nou pe teren proprietate privata persoana fizica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL POITIERS NR. 4 Intocmit in vederea amenajarii unei zone de productie pe teren proprietate privata persoana juridica ;
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 140 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – IASI, STRADA RACHITI NR. 26A / STR. VASILE LUPU NR. 35, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;
Proiect de hotărâre privind propunerea de denumire a unei artere Strada Ion Mitican;
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetaţean de onoare domnului Prof. Dr. Franz Grehns;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi pentru anul 2014;

COMPLETARI

    Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Internaţional al Educaţiei (FIE) 2014 ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia «Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare » ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii terenului din Iasi, B-dul Poitiers nr. 30, în suprafaţă de 721.35 mp;
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat a municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 704 mp, indentificat cadastral în CV 4, parcela CC 181 (Anexa A), şi aprobarea schimbului de terenuri echivalent între municipalitate şi terenul din str. Gheorghe Doja nr.18, proprietate privată în suprafaţă de 700 mp (Anexa C) ;
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2013 precum şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2013 si a anexelor aferente acestora;

Comments

comments

2 Comments

  1. La spitalul de copii Sf. Maria se poate da macar un var?

    • Desi spitalul de copii tine de Consiliul Judetean Iasi, eu stiu ca exista bani alocati pentru refacerea completa, urmeaza licitatiile de executie a lucrarilor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>