blog de consilier local in Municipiul Iasi

Palatul Braunstein va fi consolidat si reabilitat cu fonduri europene

Plenul Consiliului Local s-a reunit joi, 26 iunie 2014, intr-o sedinta ordinara care a avut pe ordinea de zi spre dezbatere si aprobare 20 de proiecte de hotarare.

Printre acestea, consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein Iasi str. Cuza Voda nr. 2″, un prim pas in directia atragerii de fonduri europene pentru investitia in acest monument de arhitectura construit in a doua jumatate a secolului XIX. Dupa restaurare, in cladirea de patrimoniu nu vor mai fi locuinte sociale ci galerii de arta, incaperi amenajate pentru desfasurarea activitatilor culturale si un restaurant panoramic la ultimul etaj, investitia estimata de Primarie fiind de peste 37 de milioane de lei.

palatul-braunstein-iasi

Alte proiecte importante de pe ordinea de zi au vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea a 2 km cale de rulare tramvaie pe tronsoanele Cinci Drumuri – str. Padurii – str. Nicorita si respectiv Bucsinescu – Bd Tudor Vladimirescu – Calea Chisinaului (investitii care inchid traseele de tramvai reabilitate pana in acest moment cu fonduri europene), amenajarea unui bloc operator ORL si modernizarea compartimentului central de sterilizare la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, aprobarea Planului de ordine si Siguranta Publica al Municipiului Iasi dar si o rectificare a bugetului municipal.

Cu precizarea ca 3 proiecte de HCL au fost amanate (nr. 1, 2 si 16)  iar restul au fost votate in unanimitate, iata ordinea de zi a sedintei:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local si vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Munnicipiului Iaşi;
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2014;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein Iasi Str. Cuza Vodă nr.2;
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii reabilitare linii de tramvai pe tronsoanele: Cinci Drumuri – str. Pădurii – str. Nicoriţă, respectiv Bucşinescu – bd. Tudor Vladimirescu – Calea Chişinăului;
Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Amenajare Bloc operator ORL la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str. Pantelimon Halipa Nr.14;
Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Modernizare compartiment central de sterilizare la Spital Clinic de Recuperare Iasi”Str.Pantelimon Halipa nr.14 ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii pe anul 2014 pentru instituţia de spectacole si concerte ale Ateneu Tătăraşi;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2014;
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi, a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Iaşi, str. Sărăriei nr. 63, precum şi concesionarea directă a acestuia către Plăcintă Maria în vederea extinderii locuinţei ;
Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi Aleea Plăieşilor nr. 3, bl. V1, sc. C, parter, adiacent ap. 4, de pe Negrei Vasileşi Negrei Luminiţa pe Acatrinei Maria;
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a construcţiei anexă cu destinaţie de magazie, alipită de clădirea Liceului Teoretic ‘’D. Cantemir’’, in vederea casarii, dezafectarii si valorificarii materialelor rezultate;
Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Iasi a apartamentului proprietatea familiei Tesu Ioan si Irina, situat in imobilul ce poarta denumirea generica de Baia Turceasca, din str. Arh. G. M. Cantacuzino (fosta Crisan) nr. 16;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu IASI, ZONA BUCIUM T136, NUMAR CADASTRAL 131304 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica ;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MISAI INTERSECTIE CU STRADA PROFESOR PAUL numar cadastral 141831, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA T49, NUMAR CADASTRAL 6522/2/3 STRADA STEFAN CIUBOTARASU NR. 8, Intocmit in vederea construirii unei locuinte, anexa si imprejmuire pe teren proprietate persoana fizica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T176, numere cadastrale 140663, 140664, 140665, 140666, 140667, 140669, 142616, 142617, 140670 întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinte si functiuni aferente pe teren proprietate privata persoane fizice;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 36 NUMAR CADASTRAL 130582 întocmit in vederea construirii unui hangar smurd pe teren proprietate persoana juridica;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 141255 întocmit in vederea construirii de locuinte individuale pe teren proprietate privata persoana fizica;

Comments

comments

One Comment

  1. Hai cu reabilitarea ca e pacat de cladirea aia..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>